Regulamin konkursu


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.  Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Wygraj sesję fotograficzną z Fotograf4U”.

 

§2

1.  Organizatorem konkursu jest serwis www.fotograf4u.pl.

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

3.  Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej za pośrednictwem niniejszego serwisu w dziale aktualności.

 

II. UCZESTNICY

§3

1.  Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto w wyznaczonym terminie spełni warunki podane w paragrafie 4.

2.  W przypadku osób nieletnich przed przystąpieniem do konkursu wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna. Zgoda musi być wyrażona w formie pisemnej w przypadku wygrania konkursu. W razie braku zgody nagroda przechodzi na kolejną osobę.

 

III. WARUNKI KONKURSU

§4

1.  Konkurs rozpoczyna się 17 listopada 2011 i trwa do 31 stycznia 2011. Do godziny 00:00

2.  Aby przystąpić do konkursu należy:

 

a) Na stronie głównej serwisu www.fotograf4u.pl kliknąć w przycisk „Like it!” tak aby na Twoim koncie na Tablicy Facebook pojawił się wpis wskazujący na serwis Organizatora

b) Następnie, należy przejść do Portfolio i przy zdjęciu które podoba Ci się najbardziej ponownie kliknąć „Like it!” tak aby na Twoim koncie na Tablicy Facebook pojawił się wpis wskazujący na wybrane zdjęcie w serwisie Organizatora

c) Po spełnieniu powyższych punktów należy przesłać swoje zdjęcie ukazujące sylwetkę (zdjęcie może być profesjonalne jak również amatorskie), wraz z informacją o rodzaju sesji jaka ma zostać wykonana oraz opisem dlaczego to właśnie Ty jesteś tą osobą która powinna wygrać konkurs i jak powinna wyglądać Twoja wymarzona sesja.

3.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14go dnia następnego miesiąca. Wyniki zostaną oficjalnie opublikowane na łamach serwisu www.fotograf4u.pl w sekcji aktualności. Ze zwycięzcą konkursu skontaktujemy się osobiście

4.  Każdy uczestnik może zgłosić się tylko jeden raz jednakże zakres sesji może być szerszy niż tylko jeden temat.

5.  Osoby biorące udział w konkursie zobowiązane są do podania nazwy swojego konta na Facebook wraz z telefonem kontaktowym.

6.  Przesłanie swojego zgłoszenia jest  jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz jego wszystkimi punktami.

7.  Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych materiałów, ani do zwrotu kosztów wynikających z przygotowania tych materiałów jak również kosztów związanych z dojazdem na sesję zdjęciową.

8.  Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do podpisania odrębnej umowy przed wykonaniem sesji. Zdjęcia z sesji zostaną również opublikowane na łamach serwisu www.fotograf4u.pl

9.  Jeżeli zwycięzca konkursu nie zjawi się w danym terminie na sesji wtedy nagroda przepada. Termin sesji ustalany jest ze zwycięzcą.

10. Jeżeli zdjęcia przesłane przez uczestnika nie będą jego prawdziwymi zdjęciami wtedy uczestnik ten jest dyskwalifikowany, a nagroda przechodzi na kolejną osobę

11. Organizator nie zapewnia ubrań na sesję.

 

IV. KRYTERIA OCENY

§5

1. Na ostateczną ocenę wpływ będzie mieć spełnienie wszystkich warunków podanych w paragrafie 4 oraz merytoryczna wypowiedź, przesłana wraz ze zdjęciem, dotycząca chęci wygrania konkursu oraz opisu wymarzonej sesji.

 

§6

1. Organizator ma prawo nie przyjąć zdjęć bez informowania o tym uczestnika jeśli zdjęcia te są ogólnie uważane za nieetyczne lub obraźliwe.

 

V. NAGRODY

§7

1. Spośród nadesłanych zgłoszeń, jury w składzie: Paweł Kończak, Filip Kołodziej oraz Anna Sylwin, wyłoni zwycięzców.

2. Kontakt ze zwycięzcami konkursu będzie prowadzony za pośrednictwem adresu e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie lub telefonicznie.

3.  Nagrodami w konkursie są:

I nagroda:

 Sesja fotograficzna w profesjonalnym studio lub w plenerze, z udziałem profesjonalnej wizażystki-stylistki wraz z obróbką cyfrową wykonanych zdjęć. Czas trwania sesji to 3 godziny. Jedno najlepsze zdjęcie zostanie wydrukowane w formacie A4.

 

Wyróżnienie: 

Jednorazowe wykonanie makijażu wieczorowego przez naszą wizażystkę na dowolną okazję.