Regulamin promocji


 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.  Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się korzystanie z promocji.

 

§2

1.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

2.  Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej.

 

II. UCZESTNICY

§3

1.  Wyklucza się udział w promocji agencji reklamowo - modelingowych oraz innych o podobnym zakresie działania.

 

III. WARUNKI PROMOCJI

§4

1.  Promocja "Co 10-ty wygrywa" trwa od 17 listopada 2011 aż do odwołania. Odwołanie będzie ogłoszone w serwisie w dziale aktualności.

2.  Promocja "Poleć nas" trwa od 17 listopada 2011 aż do odwołania. Odwołanie będzie ogłoszone w serwisie w dziale aktualności.

 

§5

1.  Warunki promocji "Co 10-ty wygrywa":

 

a) Warunkiem otrzymania rabatu jest podpisanie umowy na wykonanie dowolnej sesji fotograficznej

b) Kolejno zawierane umowy otrzymują numer kolejny zgodnie z zasadami matematyki. Co 10-ty numer umowy otrzymuje rabat, który jest uzależniony od wybranej sesji oraz jej zakresu ale nie jest większy niż 20%

c) Jedna osoba może podpisać dowolną ilość umów.

d) Udzielony rabat może zostać wykorzystany wyłącznie z konkretną sesją, na którą był udzielony.

e) Rabaty nie sumują się ale każdy może otrzymać dowolną ilość rabatów jeśli będzie wielokrotnie 10-tą osobą

 

2.  Warunki promocji "Poleć nas":

 

a) Warunkiem otrzymania rabatu na świadczone przez nas dowolne usługi jest podpisanie umowy na wykonanie dowolnej sesji fotograficznej przez osobę, której zostały polecone nasze usługi

b) Za każdą osobę z polecenia otrzymasz 5% rabatu.

c) Rabaty sumują się do wysokości 25% na daną usługę. Kolejne zdobyte lub niewykorzystane rabaty przechodzą na następną usługę.

d) Osoba z polecenia, podpisuąc umowę, automatycznie bierze również udział w promocji "Co 10-ty wygrywa"

 

§5

3.  Promocje "Co 10-ty wygrywa" oraz "Poleć nas" mogą być łączone ale łączna suma rabatu udzielonego na daną usługę nie może przekroczyć 30%

4.  Osoby chcące skorzystać z promocji muszą zachować umowę, która jest podstawą do otrzymania rabatu w obu promocjach.

5.  Rabat ulega przeterminowaniu jeśli od czasu jego otrzymania upłynie 365 dni, a nie zostanie on w tym czasie wykorzystany.